Eilean

 

Is de oude Keltische vertaling van het woord Eiland. Het Gaelic werd gesproken in de tijd van de verhalen van koning Arthur. In deze verhalen komt het vrouweneiland Avalon voor, in de volksmond genoemd appeleiland.

Hier vonden meisjes en vrouwen, die uitgestoten werden, verkracht waren of geen vader of moeder hadden, een veilig plek. Daar werden ze liefdevol opgevangen, begeleid en in hun kracht gezet, waarna zij weer een volwaardige rol speelden in de buitenwereld. Om de rust op dit eiland te garanderen, is een eerste vereiste de veiligheid. Die veiligheid bieden wij op Eilean.

 

 

Visie

Op ons eiland wil ik een plek realiseren, waar 8 jonge vrouwen vanaf 18 jaar, die buiten de pleegzorg vallen, een ‘begeleid wonen’ plek wordt geboden. Deze plek moet aan meisjes en jonge vrouwen met traumatische ervaringen  een veilige plek bieden, van waaruit gewerkt wordt aan de opbouw van de eigen kracht en weerbaarheid. Hier worden zij voorbereid op zelfstandig wonen. Deze meisjes mogen hier een omgeving vinden die ‘Thuis’ mag voelen.  Geen grote groepen en volle ruimtes, maar een huiselijke omgeving voor íedereen. Op Eilean mogen deze meisjes weer leren wat het is om te leven. Met alle gevoelens die daar bij horen.

 

Binnen die veiligheid van Eilean wordt aandacht besteed aan:

- de buitencirkel, school, werk, hobby’s,

- de binnencirkel, hoe voel ik mij, hoe uit ik mij, wat heb ik nodig om me zó

veilig te voelen, dat ik mij durf laten zien, zoals ik ben/mij voel.

 

Door de permanente aanwezigheid van een vaste ‘begeleidster/bewoonster’ die als moeder van een gezin het welzijn van de ‘gezinsleden’  begeleidt, is er meer ruimte voor een vertrouwens relatie. Zoals kinderen hun moeder weten te vinden voor een praatje, een knuffel, een kopje thee, zo mogen de bewoners van Eilean die aanwezigheid ook ervaren.

 

Bij elke bewoonster zal er in meer of mindere mate (naar gelang de behoeften van de bewoonster) een groep begeleiders gevonden worden, die aansluiten bij de behoeften van het meisje. Door een brede samenwerking met verschillende instellingen en begeleiders, kan hulp op maat geboden worden.

De laatste stap in het proces zal het zelfstandig wonen zijn, waarbij de begeleiding vanuit Eilean niet ineens wordt afgebroken, maar waar de bewoonster (als een kind in een gezin) de weg naar ‘huis’ steeds weer weet te vinden voor een stuk (persoonlijke of financiële) begeleiding of dagbesteding. Een wasje, een praatje of gewoon even ‘thuis’ zijn. Zo wordt de stap naar zelfstandigheid in fasen en vanuit veiligheid voorbereid en wordt de kans op een geslaagd zelfstandig leven groter.

 

 

Begeleid wonen

Begeleid wonen

In de woonkeuken zijn we met z'n allen een gezin. Schoonmaken, boodschappen doen en eten koken zijn de basisvoordigheden die wij samen doen. Overige mogelijkheden op Eilean worden in workshop vorm aangeboden. Aan het begin van de week schrijven de bewoonsters zelf in op een workshop naar keuze. De keuze wordt door hen zelf bepaald, maar waar nodig stimuleren wij of gaan het gesprek aan. Bij elke keuze staat de behoefte en individualiteit van de bewoonster centraal. Weten wat ik niet wil, is een eerste stap op de weg naar weten wat ik wel wil! Zo bereiden we de bewoonsters voor om op termijn zelfstandig te kunnen wonen en te beslissen.

 

Niet vanuit aangeleerde patroontjes maar vanuit eigen vrouwenkracht.

 

Individuele begeleiding

Ieder mens is uniek en vanuit die gedachte wordt er dan ook geen vast omlijnd hulpplan aangeboden. Bij elke bewoonster zal er in meer of mindere mate een groep begeleiders gevonden worden, die aansluiten bij de behoeften van de bewoonster.

 

Net als in een gezinssituatie, zal er geen vast aanbod zijn van begeleiders, maar zoeken wij de aansluiting tussen bewoonster en begeleider. Zoals ouders bij hun kinderen de juiste school, hobby club, verjaardagsfeestjes en/of logeerpartijtjes zoeken, zo wordt op Eilean iedereen ook individueel benaderd. Natuurlijk kan het voor komen, dat wat voor de een werkt ook voor de ander werkt en kunnen er overlappingen zijn in begeleiding, sport of hobby, maar uitgangspunt is altijd, wat past bij het meisje. Zij zal dan ook altijd het laatste woord hebben, voor wat betreft de keuze van de begeleiding. Belangrijk is vooral dat er een klik is met degene die naast de bewoonster staat. Dit is een eerste uitgangspunt. Zonder veiligheid en aansluiting is er geen leerweg mogelijk en durf je niet jezelf te zijn en over (onverwerkte) emoties en/of belemmeringen te praten.

 

Flexibele opvang

Op Eilean bieden wij ook kortdurende opvang. Meisjes/jonge vrouwen die een tijdelijk plekje nodig hebben zijn van harte welkom. Kortdurende trajecten om te werken aan zelfstandigheid, of als voorbereiding op zelfstandig wonen of gewoon om even bij/los te komen van de bestaande situatie, zijn ook een mogelijkheid bij Eilean.

 

Coaching

Als docent beeldende vorming kwam ik steeds meer in aanraking met kinderen en jongeren met een problematische achtergrond. In mijn werk als docent op de lagere school waren dit vooral de kinderen met een indicatie (adhd, add, autisme, enz). Vanuit mijn visie ”niet de indicatie maar het kind benaderen” boekte ik zulke geweldige resultaten, dat steeds meer docenten en ouders mij vroegen om ook buiten school hun kind te begeleiden. Al snel kreeg ik deze vraag ook van ouders met kinderen die op een of andere wijze een emotioneel problematische achtergrond hadden: rouwverwerking, faalangst of agressief gedrag.

 

In het atelier op Eilean bied ik graag de mogelijkheid aan kinderen en volwassenen om op een laagdrempelige, creatieve manier, individueel of in groepsverband te werken aan wat er speelt. Dit kan, op afspraak, voor een paar uur of een dagdeel. Voor meekomende ouders is er op Eilean ruimte genoeg in de woonkeuken of in het buitengebied voor een kopje koffie of thee en een momentje rust. Rondom de Wythmenerplas is een prachtig wandelgebied, en in de zomer is het strand op 5 min. lopen, zeker een aanrader.

 

Impressie

Contact

Alles wat ik de afgelopen jaren heb gedaan kwam bijeen in het werken met en voor meisjes en vrouwen die in hun leven beschadigingen of belemmeringen hadden opgelopen. Steeds meer bekroop mij het gevoel dat hier mijn doel ligt. Mijn talent om tot deze meisjes door te dringen, ze veiligheid te bieden, te begeleiden en op de rit te zetten is iets wat ik nog veel meer wil uitbuiten en ten dienst wil stellen van de vele meisjes en vrouwen die dit zo hard nodig hebben.

 

Voor  meer informatie kunt u mailen naar jmklemann@eilean.nl